Як і в якому розмірі можливо здійснити утримання із заробітної плати працівника?

News

Статтею 127 Кодексу законів про працю (далі — КЗпП) визначено, що відрахування із заробітної плати можуть провадитись тільки у випадках, передбачених законодавством України. Відрахування із заробітної плати працівників для покриття їх заборгованості підприємству, установі і організації, де вони працюють, можуть провадитись за наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу:

1)    для повернення авансу, виданого в рахунок заробітної плати; для повернення сум, зайво виплачених внаслідок лічильних помилок; для погашення невитраченого і своєчасно не поверненого авансу, виданого на службове відрядження або переведення до іншої місцевості; на господарські потреби, якщо працівник не оспорює підстав і розміру відрахування. У цих випадках власник або уповноважений ним орган вправі видати наказ (розпорядження) про відрахування не пізніше одного місяця з дня закінчення строку, встановленого для повернення авансу, погашення заборгованості або з дня виплати неправильно обчисленої суми;

2)    при звільненні працівника до закінчення того робочого року, в рахунок якого він вже одержав відпустку, за невідпрацьовані дні відпустки. Відрахування за ці дні не провадиться, якщо працівник звільняється з роботи з підстав, зазначених в пунктах 3, 5, 6 статті 36 і пунктах 1, 2 і 5 статті 40 цього Кодексу, а також при направленні на навчання та в зв’язку з переходом на пенсію;

3)    при відшкодуванні шкоди, завданої з вини працівника підприємству, установі, організації (ст. 136 КЗпП).

Відповідно до статті 128 КЗпП України при кожній виплаті авансу та заробітної плати загальний розмір усіх відрахувань не може перевищувати 20% на місяць. Відрахування у розмірі 50% заробітної плати можуть проводитись за кількома виконавчими документами: відшкодуванні збитків, заподіяних злочином, відшкодуванні шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю, втратою годувальника, у разі коли особи, які купують товари у розстрочку, здійснюють виплати за виконавчими документами тощо.

Зазначені обмеження не поширюються на відрахування із заробітної плати при відбуванні покарання у вигляді виправних робіт і при стягненні аліментів на неповнолітніх дітей. У цих випадках розмір відрахувань із заробітної плати не може перевищувати 70%.

Джерело: kadrovik.ua

Написать комментарий