Роз’яснення щодо порядку оплати виконання обов’язків тимчасово відсутнього керівника

News

Завідуюча дошкільним навчальним закладом відсутня: пішла в основну чи додаткову відпустку, у зв’язку з відрядженням або тимчасовою непрацездатністю. Як оплачувати виконання обов’язків, які покладено на вихователя цього закладу?

Якщо працівник виконує обов’язки за посадою тимчасово відсутнього працівника із звільненням від своїх основних обов’язків за більш відповідальною посадою, коли це пов’язано з розпорядчими функціями (тимчасове заступництво), йде посилання на роз’яснення Держкомпраці та Секретаріату ВЦРПС «Про порядок оплати тимчасового заступництва» від 29 грудня 1965 року № 30/391 (діє на підставі постанови Верховної Ради України «Про порядок тимчасової дії на території України деяких актів законодавства Союзу РСР» від 12 вересня 1991 року № 1545 в частині, що не суперечить законодавству України).

Тимчасове виконання обов’язків за посадою відсутнього працівника покладається на іншого працівника наказом (розпорядженням) по установі. Працівник, який заміщує тимчасово відсутнього працівника, на період замісництва звільняється від виконання обов’язків, обумовлених трудовим договором за основним місцем роботи.

Працівнику, що заміщує, виплачується різниця між фактичним окладом і посадовим окладом працівника, якого він заміщує, якщо він не є штатним заступником або помічником відсутнього працівника (за відсутності посади заступника).

У разі якщо, згідно із посадовою інструкцією, працівник на час відсутності керівника має виконувати його функції, йому різниця в окладах не виплачується і саме цей працівник має призначатися тимчасово виконуючим обов’язки.

Якщо ж ці функції не передбачені його посадовою інструкцією, а працівник наказом (розпорядженням) по установі призначений тимчасово виконуючим обов’язки, йому виплачується різниця в окладах.

Преміювання тимчасових заступників провадиться на умовах і в розмірах, установлених відповідно посаді працівника, якого заміщують. При цьому премія нараховується на посадовий оклад працівника, який заміщує, та на різницю в окладах.

Доплати та надбавки, що були встановлені працівнику, який тимчасово виконує обов’язки за більш відповідальною посадою, виплачуються в тому розмірі, в якому виплачувались до призначення на тимчасове замісництво.

Виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника без звільнення працівника від своїх основних обов’язків — це заміна працівника, відсутнього у зв’язку з хворобою, відпусткою, коли працівник разом зі своєю основною роботою виконує обов’язки тимчасово відсутнього працівника. У цьому випадку відповідно до абзацу «а» підпункту 3 пункту 4 наказу Міністерства освіти і науки «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26 вересня 2005 року № 557, за виконання такої роботи встановлюється доплата у розмірі до 50 % посадового окладу (ставки зарплати).

Джерело: kadrovik.ua

  • Поделиться:

Написать комментарий