Дія Сіті: Президент підписав новий Закон «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні»

News

З 14 серпня 2021 набрав чинності Закон України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» від 15 липня 2021 року № 1667-IX (далі — Закон № 1667). Закон прийнято для стимулювання розвитку цифрової економіки шляхом створення сприятливих умов для ведення інноваційного бізнесу, розбудови цифрової інфраструктури, залучення інвестицій та талановитих спеціалістів.

Законом введено в національне правове поле поняття гіг-спеціаліста — фізичної особи, яка за гіг-контрактом є підрядником та/або виконавцем. Відповідно, гіг-контрактом є цивільно-правовий договір, за яким гіг-спеціаліст зобов’язується виконувати роботи та/або надавати послуги відповідно до завдань резидента Дія Сіті як замовника, а цей резидент зобов’язується оплачувати виконані роботи та/або надані послуги і забезпечувати гіг-спеціалісту належні умови для їх виконання/надання, а також соціальні гарантії.

Гіг-контракт укладається у письмовій (електронній) формі. Особливості його укладення та інші питання, пов’язані з контрактом, винагородою, визначаються розділом V Закону.

Законом внесено зміни до низки законодавчих актів. Змінами, внесеними до Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП), визначено, що його дія (як і в цілому дія законодавства про працю) не поширюється на відносини між гіг-спеціалістами та резидентами Дія Сіті — стаття 3 КЗпП. Стосовно трудових спорів, то спори працівників про виконання робіт чи надання послуг за гіг-контрактом в районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судах не розглядатимуть (пункт  6 частини першої  статті 232 КЗпП);

Важливо зазначити, що укладення гіг-контракту у порядку та на умовах, передбачених Законом № 1667 не вважатимуть фактичним допуском до роботи працівника без оформлення трудового договору (контракту) та не накладатимуть штраф, передбачений КЗпП (частина одинадцять статті 265 КЗпП).

Зазнав змін і Закон України «Про зайнятість населення» від 5 липня 2012 року № 5067-VI, а саме у питанні регулювання виконання роботи гіг-спеціалістами, які є іноземцями чи особами без громадянства.

Джерело: kadrovik.ua

  • Поділитися:

Залишити коментар