Чи нестиме роботодавець відповідальність за виплату заробітної плати 1 раз на місяць у період карантину, якщо працівники працюють дистанційно

News

Так, нестиме.

Відповідно до статті 115 Кодексу законів про працю (далі — КЗпП) та статті 24 Закону України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР (далі — Закон № 108) заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, установлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим із виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів — представниками, обраними й уповноваженими трудовим колективом), але не рідше 2 разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів, та не пізніше 7 днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

Отже, вимога щодо виплати заробітної плати частіше 1 разу на місяць — це норма, яка установлена законодавством і якої роботодавець зобов’язаний неухильно дотримуватися.

У разі коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні.

Згідно зі статтею 36 Закону № 108 за порушення законодавства про оплату праці винні особи притягаються до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної та кримінальної відповідальності згідно із законодавством.

Крім того, у разі порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за 1 місяць, виплати їх не в повному обсязі до роботодавця згідно з абзацом четвертим частини другої статті 265 КЗпП застосовуються фінансові санкції — накладається штраф у 3-кратному розмірі мінімальної заробітної плати, установленої законом на момент виявлення порушення.

Джерело: kadrovik.ua

Написать комментарий