Чи надається компенсація при звільненні особі, з якою укладено цивільно-правовий договір?

News

Чи надається компенсація при звільненні особі, з якою укладено цивільно-правовий договір?

Треба розрізняти трудовий договір і договір цивільно-правового характеру.

Трудовий договір укладають відповідно до статті 21 КЗпП.

Сторонами трудового договору є працівник і роботодавець. Працівника приймають для виконання певної роботи за конкретною посадою відповідно до штатного розпису. Йому гарантується виплата заробітної плати, надання встановлених трудовим законодавством гарантій, пільг і компенсацій, на нього поширюються вимоги правил внутрішнього трудового розпорядку тощо.

На відміну від трудових відносин, відносини за цивільно-правовим договором регулюються Цивільним кодексом України. Так, згідно зі статтею 837 цього Кодексу одна сторона (підрядник) зобов’язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник — прийняти й оплатити виконану роботу. Тобто оплачується не процес праці, а її результат. Він визначається після закінчення роботи та оформлюється актом здавання-приймання виконаних робіт.

На осіб, які працюють за цивільно-правовими договорами, не поширюються вимоги правил внутрішнього трудового розпорядку. Такі особи не можуть вимагати гарантій, передбачених для суб’єктів трудових відносин, а саме: щорічних відпусток, оплати листків непрацездатності та ін., — оскільки не мають статусу працівника. Вони самі організовують роботу і виконують її на власний ризик.

Джерело: kadrovik.ua

  • Поделиться:

Написать комментарий