Аванс на відрядження видаватимуть по-новому

News

Мінфін наказом від 13 квітня 2020 року № 155 вніс зміни до Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженої наказом від 13 березня 1998 року № 59.

1. Встановлено нові вимоги до надання авансу відрядженому працівнику. Аванс перераховується на поточний рахунок працівника, операції за яким можуть здійснюватися з використанням платіжних карток, або рахунок підприємства, що направляє працівника у відрядження, операції за яким можуть здійснюватися з використанням корпоративних платіжних карток.

Аванс може видаватися готівкою працівникам, яких у відрядження направляють державні органи і військові формування, утворені ними в установленому порядку установи та організації, на які законодавством покладено завдання і повноваження з розвідувальної, контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності.

2. Працівнику відшкодовуються (за наявності документального підтвердження) понесені у зв’язку зі службовим відрядженням комісійні витрати у разі обміну валюти, суми комісійної винагороди за надані банком послуги, пов’язані з використанням платіжних карток та готівки, зокрема відшкодовуються витрати, пов’язані з:

— перерахуванням авансу на поточний рахунок працівника;

— поверненням коштів з рахунку працівника на відповідний рахунок підприємства;

— переказом грошових коштів електронними засобами у безготівковій формі;

— проведенням безготівкових розрахунків у валюті, відмінній від валюти рахунку платіжної картки;

— отриманням готівки із застосуванням платіжної картки;

— конвертацією готівкової іноземної валюти у національну валюту держави відрядження;

— отриманням виписки банка-емітента платіжної картки.

3. Підприємство, що відряджає працівника у відрядження за кордон, забезпечує його авансом у національній валюті держави, до якої відряджається працівник, або у доларах США/євро, або у гривневому еквіваленті за офіційним курсом НБУ, встановленим на день подання уповноваженому банку розрахунку витрат на відрядження.

4. У наказі (розпорядженні) про відрядження має зазначатися мета виїзду, завдання (за потреби), пункт призначення (місто або міста призначення, інші населені пункти, найменування підприємства, установи або організації, куди відряджається працівник), строк (дата вибуття у відрядження та дата прибуття з відрядження), джерело фінансового забезпечення витрат на відрядження, а також за потреби інші ключові моменти (вид транспорту, інформація про додаткові обмеження щодо сум та цілей використання коштів, наданих на відрядження, у разі їх встановлення керівником), після затвердження кошторису витрат. У разі направлення працівника підприємства у службове відрядження за запрошенням подається його копія та за наявності програма заходів.

5. Дозволено відшкодовувати документально підтверджені витрати та добові витрати одному супроводжуючому відрядженого працівника у разі, якщо він має інвалідність I групи внаслідок порушення опорно-рухового апарату та зору.

6. Сума ПДВ, включена до рахунку на оплату вартості проживання у готелі (мотелі), іншому житловому приміщенні, відшкодовується відрядженому працівнику за наявності оригіналів підтвердних документів щодо його оплати.

7. Під час складання звіту про використання коштів, виданих на відрядження, перерахунок здійснених у відрядженні витрат, які підтверджено документально, здійснюється відповідно до фактичного обмінного курсу, застосованого банком, у разі відсутності підтвердних документів про обмін валюти — зважаючи на крос-курс, розрахований за офіційним обмінним валютним курсом, встановленим НБУ на день затвердження такого звіту.

8. Якщо для остаточного розрахунку за відрядження необхідно виплатити (перерахувати) додаткові кошти, виплата здійснюється в національній валюті України за офіційним обмінним курсом гривні до іноземних валют, установленим НБУ на день затвердження керівником звіту про використання коштів, виданих на відрядження. Виплата (перерахування) зазначених коштів має здійснюватися до закінчення третього банківського дня після затвердження керівником звіту про використання коштів, виданих на відрядження.

Зміни набули чинності 12 травня.

Джерело: kadrovik.ua

  • Поделиться:

Написать комментарий